Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου

 

ΚΥΡΙΑΚΗ   3/9 Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   8/9 Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ   9/9 Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  10/9 Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ  14/9 Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  16/9 Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   17/9 Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/9 Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  24/9 Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΤΡΙΤΗ  26/9 Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.