Πρόγραμμα Οκτωβρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ    1/10     Ρωμανού Μελωδού Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:15 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     6/10     Θωμά αποστόλου Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ   7/10     Σεργίου & Βάκχου μεγαλομ. Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ    8/10     Πελαγίας οσίας Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:15 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ   11/10 ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ 6:00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  14/10    Παρασκευής οσ. Επιβατινής Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   15/10    Αγίων Πατέρων Ζ’ Οικ.Συνόδου Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:15 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ   18/10    Λουκά ευαγγελιστού Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  21/10    Ιλαρίωνος οσ. Του Μεγάλου Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   22/10    Αβερκίου Ιεραπόλεως Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:15 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ   23/10    Ιακώβου αποστόλου αδελφοθέου Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:15 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ   26/10   Δημητρίου μεγαλομ. Μυροβλήτου Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:15 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27/10 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ        6:00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  28/10  ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   29/10  Αναστασίας οσιομ. της Ρωμαίας Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:15 π.μ.