Ώρες Μυστηρίου

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

5:00 μ.μ. - 8:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ

9:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.

5:00 μ.μ. - 8:00 μ.μ.