Πρόγραμμα Μαρτίου

ΤΕΤΑΡΤΗ  1/3 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:30 π.μ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ - ΤΜΗΜΑ Μ.ΚΑΝΟΝΑ  6:00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ   2/3 ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ - ΤΜΗΜΑ Μ.ΚΑΝΟΝΑ  6:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3/3 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:30 π.μ.

Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 7:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/3  Θαύμα κολλύβων Αγ.Θεοδώρου Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  5/3  Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.

Β’ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  6:00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ  8/3 ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  6:00 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ   9/3  Των Αγίων 40 μαρτύρων ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:30 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:30 π.μ.

Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 7:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3 Σωφρονίου αρχιεπ. Ιεροσολύμων Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  12/3 Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - Γρηγορίου Παλαμά Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.

Γ’ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:00μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ  15/3 ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  6:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17/3 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:30 π.μ.

Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  7:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/3 Κυρίλλου αρχιεπ. Ιεροσολύμων Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  19/3 Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.

Δ’ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:00μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ  22/3 ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  6:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24/3 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:30 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  7:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   26/3  Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.

Ε’ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:00μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ   29/3 ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  6:00 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ   30/3 ΑΚΟΥΛΟΥΘΙΑ Μ.ΚΑΝΟΝΑ    7:00 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  31/3 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:30 π.μ.

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ  7:00 μ.μ.