Πρόγραμμα Απριλίου

ΣΑΒΒΑΤΟ  1/4    Μαρίας οσ. Αιγυπτίας Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   2/4   Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ  5/4 ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  6:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/4 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:30 π.μ.

ΑΠΟΔ. - ΚΑΝΟΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 6:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/4  ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  9/4  ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ 7:00μ.μ.

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ  10/4  Ιωσήφ Παγκάλου ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:30 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ 7:00 μ.μ.

Μ. ΤΡΙΤΗ  11/4    Των 20 Παρθένων ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ 7:00 μ.μ.
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4   Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:30 π.μ.

ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ  4:30 μ.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ 7:00 μ.μ.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 13/4    Ο Μυστικός Δείπνος ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ 6:30 μ.μ.

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/4   ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ 9:30 π.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ 11:00 π.μ.

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ 7:00 μ.μ.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 15/4    Η εις Άδου κάθοδος του Κυρίου ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.

ΠΑΝΝΥΧΙΣ 11:00 μ.μ.

ΟΡΘΡΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 12:00 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16/4   Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 7:00 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ  17/4 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  7:00 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ  18/4     ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/4   Ζωοδόχου Πηγής Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  22/4    Στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου Χωματιανών ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7:00 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  23/4   ΤΟΥ ΘΩΜΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ   25/4    Μάρκου Αποστόλου Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  29/4  Ιάσονος & Σωσιπάτρου Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   30/4  ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7:30 π.μ.