Πρόγραμμα Μαρτίου

ΣΑΒΒΑΤΟ  2/3   Νικολάου Πλανά οσίου Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   3/3   ΑΣΩΤΟΥ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8/3 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΤΡΙΣΑΓΙΟ  6:00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  9/3 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ  Αγίων 40 Μαρτύρων εν Σεβαστεία Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΤΡΙΣΑΓΙΟ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   10/3  ΑΠΟΚΡΕΩ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ   16/3 Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   17/3  ΤΥΡΙΝΗΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.

Α’ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:00μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ  20/3 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:15 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22/3 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:15 π.μ.

Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 7:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/3  Θαύμα κολλύβων Αγ.Θεοδώρου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  24/3  Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ,  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 6:00μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ  25/3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ  27/3 ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  6:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/3 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:15 π.μ.

Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 7:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3 Σωφρονίου αρχιεπ. Ιεροσολύμων Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  31/3 Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Γρηγορίου Παλαμά Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.

Γ’ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:00μ.μ.

 

Την Α’ Εβδομάδα της Μ. Τεσσαρακοστής 18/3, 19/3, 20/3 και 21/3 19/3 θα ψαλεί
Μέγα Απόδειπνο μαζί με Τμήμα του Μεγάλου Κανόνα στις  6:00 μ.μ.