Πρόγραμμα Απριλίου

ΤΕΤΑΡΤΗ  3/4 ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  6:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/4 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:15 π.μ.

Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 7:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4  Ευτυχίου πατριάρχου Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  7/4  Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.

Γ’ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:00μ.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ  10/4 ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  6:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:15 π.μ.

Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 7:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4 Γεωργίου νεομάρτυρος Κυπρίου Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  14/4  Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ιωάννου της Κλίμακος
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.

Δ’ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:00μ.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ  17/4 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:15 π.μ.

Μικρό Απόδειπνο –
Ακολουθία Μ. Κανόνος   6:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:15 π.μ.

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ  6:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/4   Ζακχαίου αποστόλου Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  21/4   Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Μαρίας Αιγυπτίας
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.

Ε’ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:00μ.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ   24/4 ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  6:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26/4 ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  7:15 π.μ.

ΑΠΟΔ. - ΚΑΝΟΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 6:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ   27/4  ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  28/4  ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.