Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/9 - Βαβύλα ιερομ. 7:15 π.μ. Όρθρος – Θ.Λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/9 - Ζαχαρίου προφ. 7:30 π.μ. Όρθρος – Θ.Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 - ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 7:15 π.μ. Όρθρος – Θ.Λειτουργία
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9 - Θεοδώρας οσ. 7:15 π.μ. Όρθρος – Θ.Λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/9 - Χρυσοστόμου Σμύρνης 7:30 π.μ. Όρθρος – Θ.Λειτουργία
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/9 6:00 μ.μ. Εσπερινός
ΤΡΙΤΗ 14/9 - ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 7:15 π.μ. Όρθρος – Θ.Λειτουργία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/9 – Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης μ. 7:15 π.μ. Όρθρος – Θ.Λειτουργία
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/9 - Ευμενίου επ. Γορτύνης 7:15 π.μ. Όρθρος – Θ.Λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/9 - Τροφίμου, Σαββατίου μ. 7:30 π.μ. Όρθρος – Θ.Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 - Σύλληψις Τιμ. Προδρόμου 7:15 π.μ. Όρθρος – Θ.Λειτουργία
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/9 - Ευφροσύνης οσ. & Παφνουτίου πατρός αυτής 7:15 π.μ. Όρθρος – Θ.Λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/9 - ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 7:30 π.μ. Όρθρος – Θ.Λειτουργία