Πρόγραμμα Οκτωβρίου

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  1/10     Ρωμανού Μελωδού ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  2/10     Κυπριανού & Ιουστίνης μ. ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ  6/10     Θωμά αποστόλου ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  8/10     Μιχαήλ Πακνανά νεομάρτυρος ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  9/10     Πελαγίας οσίας ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ  6:00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10    Λουκιανού πρεσβ. Αντιοχείας ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10    Αγίων Πατέρων Ζ’ Οικ.Συνόδου ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 18/10    Λουκά ευαγγελιστού ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 20/10    Αρτεμίου μεγαλομ. ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10    Αβερκίου Ιεραπόλεως ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10    Ιακώβου απ. αδελφοθέου ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10    Δημητρίου μεγαλομ. ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10   ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/10    Αναστασίας οσιομ. της Ρωμαίας ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10    Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μ. ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.