Πρόγραμμα Ιουνίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   2/6 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  - ΔΕΗΣΗ ΥΠΕΡ ΨΥΧΩΝ  7:00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  3/6   ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΕΗΣΗ ΥΠΕΡ ΨΥΧΩΝ  7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   4/6   ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ   5/6   ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/6  Αλεξάνδρου & Αντωνίνης μαρτύρων Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  11/6  ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  17/6  Ισαύρου διακόνου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   18/6  Λεοντίου Αιγίνης Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  24/6  Γενέθλιον Ιωάννου Προδρόμου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   25/6  Αγίων Νεομαρτύρων Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ   29/6   ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Πρωτ. Αποστόλων Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30/6  Σύναξις 12 Αποστόλων Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.