Πρόγραμμα Ιουλίου

ΔΕΥΤΕΡΑ  1/7 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ        7:00 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ   2/7    ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΝ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   7:00 π.μ.

ΜΕΘΕΟΡΤΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   7:30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ   7/7    Αγιορειτών Πατέρων, Κυριακής μεγαλομ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ   11/7    Ευφημίας μεγαλομάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  13/7    Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   14/7    Αγίων Πατέρων (Δ΄ Οικ. Συνόδου) Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ   17/7   Μαρίνης μεγαλομάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ   20/7   Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ    21/7   Ιωάννου & Συμεών του σαλού Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ     25/7    Κοίμησις Αγίας Άννης

Μητρός Υπεραγίας   Θεοτόκου

Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26/7   Παρασκευής οσιομάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ   27/7   Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος & ιαματικού Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  28/7    Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.