Πρόγραμμα Ιουλίου

ΣΑΒΒΑΤΟ  1/7 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ        7:00 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   2/7    ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΝ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ - Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   6:30 π.μ.

ΜΕΘ.ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7:30 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ   3/7    Υακίνθου μάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΤΡΙΤΗ   4/7    Ανδρέου Κρήτης Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ  5/7     Αθανασίου εν Άθω Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ   6/7     Σισώη οσίου του μεγάλου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   7/7   Κυριακής μεγαλομάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ   8/7   Θεοφίλου μυροβλύτου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ    9/7   Παγκρατίου ιερομάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ   11/7    Ευφημίας μεγαλομάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  15/7   Κηρύκου & Ιουλίττης μαρτύρων Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   16/7   ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ’ Οικομενικής Συνόδου) Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ  17/7    Μαρίνης μεγαλομάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ    20/7   Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  22/7   Μαρίας Μαγδαληνής μυροφόρου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   23/7   Φωκά ιερομάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ  25/7 Κοίμησις Αγίας Άννης μητρός Υπεραγίας Θεοτόκου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ   26/7   Παρασκευής οσιομάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ    27/7   Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος & ιαματικού Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  29/7   Καλλινίκου μάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ   30/7   Σίλα, Σιλουανού, Κρήσκεντος, Επαινετού &  Ανδρονίκου εκ των Ο’ αποστόλων Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.