Πρόγραμμα Ιουλίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/7 Των Αγιορ. Πατέρων
ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 Κυριακής Μεγαλομάρτυρος ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/7 Των εν Νικοπόλει Αρμενίας 45 Μαρτύρων ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/7 Ευφυμίας Μεγαλομάρτυρος
ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7 Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/7 Των Αγίων Πατέρων Δ' Οικ. Συνόδου
ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 20/7 Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/7 Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/7 Κοίμησις Αγίας Άννης
ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/7 Παρασκευής Οσιομάρτυρος ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 27/7 Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος & Ιαματικού ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.