Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 1/2 – 7/2

ΤΡΙΤΗ 2/2 Υπαπαντή Ιησού Χριστού ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2 Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2 Παρθενίου επισκ/ Λαμψάκου
ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.