Πρόγραμμα Δεκεμβρίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/12  Αββακούμ προφ., Πορφυρίου οσ. Καυσοκαλυβ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  3/12  Σοφονίου προφήτου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ   4/12  Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΤΡΙΤΗ         5/12   Σάββα οσίου ηγιασμένου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ   6/12   Νικολάου Μύρων Λυκίας του θαυματουργού Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  9/12   Σύλληψις Αγίας Άννης Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  10/12  Μηνά καλλικελάδου του Αθηναίου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12 προς ΤΡΙΤΗ 12/12  Σπυρίδωνος Τριμυθούντος ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 10:00 μ.μ. - 12:30 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15/12   Ελευθερίου ιερομάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/12   Αγγαίου προφήτου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  17/12   ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ  20/12   Ιγνατίου ιερομάρτυρος Θεοφόρου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.

ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ  5:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22/12 ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 5:00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12   Των αγίων 10 μαρτύρων Κρήτης Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12    ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 5:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12    Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:00 π.μ.
ΤΡΙΤΗ        26/12    Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ  27/12    Στεφάνου πρωτομάρτυρος Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  31/12    ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.