Πρόγραμμα Απριλίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4  Δ' Εβδομάδα Νηστειών ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7:30 π.μ.

Δ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  7:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/4  Δ' Εβδομάδα Νηστειών  - Τίτου οσίου ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4  Δ' Εβδομάδα Νηστειών - Ιωάννου Κλίμακος
ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.

Ε' ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  6:00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4  Ε' Εβδομάδα Νηστειών ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  6:00 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 Ε' Εβδομάδα Νηστειών ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ  6:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4  Ε' Εβδομάδα Νηστειών ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7:30 π.μ.

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  7:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4  Ε' Εβδομάδα Νηστειών - Ευψυχίου μάρτυρος ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/3  Ε' Εβδομάδα Νηστειών - Μαρίας Αιγυπτίας
ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.

ΣΤ' ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  6:00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 ΣΤ' Εβδομάδα Νηστειών ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  6:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4 ΣΤ' Εβδομάδα Νηστειών ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7:30 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4 ΕΓΕΡΣΙΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/4  ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ  7:00 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4  Ιωσήφ Παγκάλου
ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7:30 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ  7:00 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 19/4 Των 20 Παρθένων
ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7:30 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ  7:00 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω
ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7:30 π.μ.

ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ  4:30 μ.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 7:00 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 21/4  Ο Μυστικός Δείπνος
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:00 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ  6:30 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4  ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ 9:00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ και ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ 11:00 π.μ.

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ - ΠΕΡΙΦΟΡΑ  7:00 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/4  Η εις Άδου κάθοδος του Κυρίου
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.

ΠΑΝΝΥΧΙΣ 11:00 μ.μ.

ΟΡΘΡΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 12 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 24/4  Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  7:00 μ.μ.
Εκκλησάκι Αγίου Γεωργίου Χωματιανών
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/4  Γεωργίου Τροπαιοφόρου ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 26/4  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΗΣ
ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 Ζωοδόχου Πηγής
ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:15 π.μ.