Άγιο Νήπιο μαρτύρησε με τον Άγιο Ρωμανό – 18/11

Βιογραφία

Όταν ο Άγιος Ρωμανός είπε στον ηγεμόνα Ασκληπιάδη, ότι και τα παιδιά ακόμα γνωρίζουν ότι τα είδωλα δεν είναι θεοί, ο ηγεμόνας ρώτησε ένα νήπιο σε ποιο θεό πιστεύει. Το άγιο αυτό νήπιο απάντησε θαυματουργικά με καθαρή φωνητική άρθρωση, τον Χριστό. Τότε αμέσως αποκεφαλίστηκε.

 

Πηγή: saint.gr